Zapytanie:BMW Seria 5 F10 2009

którym jest Bawaria Motors sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa (Spółka), w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Bawaria Motors Sp. z o.o., spółki z grupy PGA Polska i podmioty współpracujące, a także nawiązanie kontaktu telefonicznego (m.in. SMS, połączenie głosowe) oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne.
oraz do BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, podmiotom wchodzącym w skład Grupy BMW i z nią współpracującym (w tym zwłaszcza BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.), jak też podmiotom świadczącym usługi powiązane z produktami i usługami Bawaria Motors sp. z o.o., w szczególności usługi finansowe i ubezpieczeniowe, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez te podmioty. Informacja: Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, jak również przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania lub przekazywania danych osobowych dla celów marketingowych. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych którym jest Bawaria Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1182 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Bawaria Motors sp. z o.o., a także w razie wyrażenia zgody przez podmioty współpracujące z Bawaria Motors sp. z o.o. oraz nie będą udostępniane innym podmiotom niż tym, którym przysługuje prawo do pozyskiwania danych.